داروهای گیاهیعطارباشی و طب سنتینسخه های گیاهی

داروي ضد نقرس (نسخه های تک دارویی)

(Colchicum luteum ) 1- داروي ضد نقرس دارو : پياز و دانه سورنجان نسخه شماره

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

( Allium porrum ) نسخه شماره2- داروي ضد نقرس دارو : تره

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

( Salix species ) نسخه شماره 3 – داروي ضد نقرس دارو : پوست بيد

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

( Arctium lappa L ) نسخه شماره 4 – داروي ضد نقرس دارو : ريشه بابا آدم

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

Taraxacum ) ( نسخه شماره 5 – داروي ضد نقرس دارو : ريشه گل قاصد ( قاصدك

( officinalis

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

( Mentha pulegium ) نسخه شماره 6 – داروي ضد نقرس دارو : تمام گياه پونه

مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .

توجه : اين دارو كمي سمي است و فقط توسط پزشك تجزيه مي شود .

( Oriza sativa ) نسخه شماره 7- داروي ضد نقرس دارو : دانه سبوس برنج

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .

Fraxinus ) نسخه شماره 8 – داروي ضد نقرس

دارو : برگ و پوست ساقه گياه زبان گنجشك

( excelsior

مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .

( Phasaeolus vulgaris ) نسخه شماره 9 – داروي ضد نقرس

دارو : پوست دانه لوبيا

مقدر مصرف : 7 تا 25 گرم در روز

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .

( Chelidonium majus ) نسخه شماره 10 – داروي ضد نقرس

دارو : تمام گياه ماميران

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .

Physalis ) ( نسخه شماره 11 – داروي ضد نقرس

دارو : ميوه كاكنج ( عروسك پشت پدره

(alkekengi

مقدر مصرف : 5 تا 10 عدد

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .

نسخه شماره 12 – داروي ضد نقرس

( Arnica montana ) دارو : ريزم يا تمام گياه هميشه بهار كوهي ( تنباكوي كوهي)

طرز تهيه و استعمال : بصورت مرهم به مقدار لازم روی محل درد قرار دهيد اين عمل هر روز انجام شود .

( Melissa officinalis ) نسخه شماره 13 -داروي ضد نقرس

دارو : برگ بادرنجبويه

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .

Betula ) ( نسخه شماره 31 – داروي ضد نقرس

دارو : برگ يا چوب پوسته ساقه غان ( قان ، توس alba)

مقدر مصرف : 4 تا 8 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *