داروهای گیاهیعطارباشی و طب سنتینسخه های گیاهی

داروی گیاهی ضد اسهال (نسخه تک دارویی)

داروی گیاهی ضد اسهال (نسخه تک دارویی)

نسخه شماره 1- دارو جهت اسهال مزمن ( اسهال خوني )

( Quercus petraea ) دارو : پوست گياه شاه بلوط هندي

مقدار مصرف : 0/5 تا 2 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

– نسخه شماره 2

( Punica grantum ) دارو : گل انار

مقدار مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

– نسخه شماره 3

( Polygonum aviculare ) دارو : تمام گياه علف هفت بند

مقدار مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

– نسخه شماره 4

(Punica grantaum ) دارو : پوست ميوه انار

مقدار مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

– نسخه شماره 5

( Plantago psylium ) دارو : دانه اسفرزه

مقدار مصرف : 5تا 10 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را در يك فنجان آب گرم ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا خيس خورده شود سپس

آنرا با كمي شكر ميل كنيد .

نسخه شماره 6- داروي ضد اسهال ( مخصوص بچه ها )

( Daucus carota ) دارو : ميوه هويج

مقدار مصرف : 50 تا 100 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را با كمي آب پخته سپس آنرا صاف كرده كم كم به بچه داده شود .

– نسخه شماره 7

( Myrtus communis ) دارو : برگ مورد

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

سخه شماره 8- داروي ضد اسهال ( اسهال خوني )

( Oriza sativa ) دارو : برنج پاك كرده

مقدار مصرف : 10 تا 20 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

– نسخه شماره 9

( Althaca officinalis ) دارو : ريشه ختمي

مقدار مصرف : 3 تا 6 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

نسخه شماره 10 – داروي ضد اسهال ( مخصوص بچه ها )

( Pirus malus ) دارو : سيب درختي

مقدار مصرف : 1 تا 2 عدد

طرز تهيه : مقدار فوق را رنده كرده و با مقدري آب بصورت حريره درآورده و با كمي شكر به بچه بخورانيد .

– نسخه شماره 11

( Cydonia vulgaris ) دارو : ميوه و دانه به

مقدار مصرف : 40 تا 50 گرم

طرز تهيه : ميوه را رنده كرده و با مقدري آب بصورت حريره درآورده با كمي شكر ميل كنيد . دانه را در يك

فنجان آب گرم ريخته و به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا خوب خيسانده شود و سپس با مقدر كمي شكر ميل

كنيد .

– نسخه شماره 12

( Ulmus comperstris ) دارو : پوست گياه نارون

مقدار مصرف : 40 تا 50 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *