تغذیه و تناسب اندامچاقی و افزایش وزنلاغری و کاهش وزنورزش

حرکت پارالل برای پشت بازو

پارالل حرکتی رایج و موثر برای پشت بازو است، ولی چطور می توان این حرکت را برای هدف قراردادن سینه مورد استفاده قرار داد؟
مشابه دیپ بین دو نیمکت، پارالل هم یکی از معدود حرکات چند مفصلی برای بازو است. برای اینکه فشار را بر پشت بازوها متمرکز کنید، باید تنه را در راستای عمودی و پاهایتان را مستقیما زیر تنه حفظ کنید، این موقعیت، هر سه سر پشت بازوی شما را با دقت بالایی هدف می گیرد. به این دلیل که در طول پارالل برای پشت بازو ، هم مفصل شانه و هم آرنج تحت حرکت هستند، این یک حرکت چند مفصلی به شمار می آید.

این تغییر را اعمال کنید:

می توانید از دو طریق پارالل را به حرکت بهتری برای سینه بدل کنید. قلاب کردن پاها از پشت و هدایت به سمت عقب و متمایل کردن سینه و سر رو به جلو برای تغییر مرکز ثقل بدن. این تکنیک به طور خودکار، عضلات سینه و همچنین سرشانه را وارد عمل می کند و در عین حال کمی از فشار اعمال شده بر پشت بازو می کاهد. همچنین از این طریق می توانید کمی بر دامنه حرکت و زمان تحت فشار بودن عضله بیفزایید. به جای اینکه مشابه وقتی حرکات پشت بازو را انجام می دهید، آرنج ها را محکم کنار بدن حفظ کنید، وقتی هدفتان کار روی سینه است، اجازه دهید آرنج های شما به سمت خارج و طرفین از بدن فاصله بگیرند، برای اینکه فشار بیشتری را بر سینه ها اعمال کنید.

از هر دو شیوه اجرا بهره بگیرید :

در روزهای تمرین سینه می خواهید از انواعی از دیپ و پارالل بهره بگیرید که سینه ها را به بهترین وجه تحت فشار می گذارند، و در روز تمرین پشت بازو، از شیوه ای که در آن آرنج نزدیک بدن حفظ می شود و بدن مستقیما و نزدیک به راستای عمود، به بالا و پایین حرکت می کند. بسیاری از افراد سینه و پشت بازو را در یک جلسه تمرین می دهند و این حرکت می تواند واسطه خوبی بین تمرینات این دو عضله باشد. می توانید در انتهای تمرین سینه و ابتدای تمرین پشت بازو این حرکت را جای دهید، در این صورت ۲ ست را بر اساس آنچه گفته شد برای سینه انجام دهید و ۲ ست آخر را برای پشت بازو، پس از آن هم دیگر حرکاتی را که برای پشت بازو مد نظر دارید، اجرا کنید. اگر قدرت خوبی در اجرای پارالل دارید، می توانید با استفاده از وزنه اضافی و قرار دادن بین پاهایتان یا استفاده از کمربندهایی که مخصوص حمل وزنه اضافی هستند، بر فشار حرکت بیفزایید.

منبع: ادکوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *