اگر چه امروزه بسیاری از خانم های خانه دار از هل برای خوشبو کردن و معطرشدن چای استفاده می کنند و از فواید آن در بهبود بو و عطر انواع چای و برخی از غذاها و خوراک ها آگاهند اما شاید کمتر درباره خواص دارویی و درمانی این دانه گیاهی خوشبو مطلع باشند. دکتر سعید صانعی، مشاور گیاه درمانی در این شماره خواص درمانی متعددی را از دانه گیاهی هل با خوانندگان سیب سبز در میان می گذارد و به خانم ها توصیه می کند، حتما دانه گیاهی هل را در سبد گیاهان دارویی خود در خانه نگهداری کنند.