داروهای گیاهیعطارباشی و طب سنتی

داروهای گیاهی صفرا آور

نسخه شماره 1- داروي صفرا آور

گياه بومادران يك قسمت

گياه بنفشه يك قسمت

گياه خار مقدس يك قسمت

پوست سياه توسه يك قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته نيم

ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار ميل كنيد .

 

نسخه شماره 2- داروي صفرا آور

گياه افسنطين دو قسمت

گياه خار مقدس دو قسمت

برگ نعناع دو قسمت

ريزوم ريوند يك قسمت

دانه زيره يك قسمت

ميوه خار مقدس دو قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش

ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا

ميل كنيد .

 

نسخه شماره 3- دارو جهت صفرا

پر ( برگه ) زرد آلو 30 عدد

عناب 15 عدد

آلوي بزرگ 10 عدد

تمر هندي 30 گرم

گل نيلوفر 5 گرم

گل بفشه 15 گرم

آب مقدر كافي

طرز تهيه و مقدر مصرف :

داروهاي فوق را در آب سرد به مدت 12 ساعت خيسانده و حاصل را در يك نوبت ميل كنيد .

 

نسخه شماره 4- داروي صفرا آور

ريشه زنجبيل شامي 150 گرم

ريزوم ريوند 150 گرم

ريشه اونونيس 150 گرم

برگ غافث 400 گرم

برگ كندناي كوهي 150 گرم

برگ تمشك 50 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار صبح و شب يك فنجان ميل كنيد .

 

نسخه شماره 5- داروي صفرا آور و محرك ترشح صفرا دارو : ريزوم زردچوبه

طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك فنجان آب جوش ريخته به مدت 5 دقيقه بگذاريد

تا بجوشد سپس آنرا صاف كرده و ميل كنيد .

 

نسخه شماره 6- داروي صفرا آور

دارو : تمام گياه آناكاليس ( عين الجمل)

مقدر مصرف : 4 تا 8 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

 

نسخه شماره 7- داروي صفرا آور

دارو : ريشه كاسني

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

توجه : اين دارو علاوه بر اين جهت دردهاي صفراوي هم مورد استفاده قرار مي گيرد .

 

نسخه شماره 8- داروي صفرا آور

دارو : تمام گياه افسنطين كبير

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

توجه : اين دارو علاوه بر اين جهت دردهاي صفراوي هم مورد استفاده قرار مي گيرد .

 

نسخه شماره 9 – داروي صفرا آور

دارو : گل هميشه بهار

مقدر مصرف : 3 تا 6گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

 

نسخه شماره 10 – داروي صفرا آور

دارو : برگ نعناع

مقدر مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

 

نسخه شماره 11 – داروي صفرا آور

دارو : برگ و سر شاخه هاي گلدار گياه اكليل الجبل ( اكليل كوهي )

مقدر مصرف : 2تا 4 و حتي تا 10 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

منبع:irpdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *