پنج شنبه, آذر ۱۷, ۱۴۰۱

داروهاي گیاهی ضد سرفه

نسخه شماره 1- داروي ضد سرفه

گل پنيرك يك قسمت

برگ ختمي يك قسمت

ريشه ختمي دو قسمت

برگ پاخزري يك قسمت

گل ماهور يك قسمت

ريشه شيرين بيان دو قسمت

آويشن يك قسمت

دانه انيسون يك قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش

ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل

كنيد .

نسخه شماره 2- داروي ضد سرفه

گلسنگ ايسلندي يك قسمت

ريشه شيرين بيان يك قسمت

ريشه ختمي دو و نيم قسمت

دانه رازيانه يك قسمت

آويشن سه قسمت

بارهنگ يك و نيم قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش

ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل

كنيد .

نسخه شماره 3- داروي ضد سرفه

گل گياه گل گندم نيم قسمت

گل پنيرك يك قسمت

گل پاخري دو قسمت

گل ماهور يك و نيم قسمت

ريشه علف شير يك قسمت

ريشه شيرين بيان يك و نيم قسمت

دانه انيسون ستاره اي يك قسمت

گياه آويشن يك و نيم قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش

ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد . سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل

كنيد .

نسخه شماره 4- داروي ضد سرفه

ريزوم زنبق نيم قسمت

ريشه ختمي چهار قسمت

برگ پاخري دو قسمت

گل غان يك قسمت

ريشه شيرين بيان يك و نيم قسمت

ميوه انيسون يك قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا بصورت پودر درآمده باشد در يك ليوان آب جوش

ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار ر بار يك فنجان ميل

كنيد .

نسخه شماره 5 – داروي ضد سرفه

( Linum usitatissium ) دارو : تخم كتان

مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

نسخه شماره 6 – داروي ضد سرفه

( Trifolium pratense ) دارو : گل شبدر

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

نسخه شماره 7- داروي ضد سرفه

( Althaea officinalis ) دارو : ريشه ختمي

مقدر مصرف : بزرگسالان 4 تا 8 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

نسخه شماره 8 – دارو جهت سرفه

كتيرا 10 گرم

صمغ عربي 10 گرم

به دانه 10 گرم

عصاره شيرين بيان 2 گرم

نشاسته 2 گرم

تخم خشخاش 2 گرم

روغن بادام 4 گرم

قند سفيد 60 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

داروهاي فوق را كه قبلا كوبيده و الك كرده و با روغن بادام و قند مخلوط بكنيد سپس روزي سه بار هر بار 10

گرم ميل بكنيد.

نسخه شماره 9 – داروي ضد سرفه

عصاره بذر البنج 5 گرم

عصاره ترياك 0/2 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروهاي فوق را بصورت يك حب درآورده و روزي 1 تا 4 حب ميل شود .

توجه : اين دارو فقط با دستور پزشك و داروخانه هاي مجاز قابل تهيه و مصرف مي باشد .

نسخه شماره 10 – دارو جهت سرفه هاي خشك

ريشه ختمي 20 گرم

گلسنگ ايسلند 10 گرم

برگ پاخري 10 گرم

ميوه رازيانه 10 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت

20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده هر 2،3 ساعتي يك بار دو قاشق غذا خوري ميل كنيد.

منبع:irpdfn

مطالب مشابه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

مطالب پیشنهادی

جدیدترین پست ها