دسته‌بندی نشده

داروي های گیاهی ضد سرماخوردگي

نسخه شماره 1 – داروي ضد سرماخوردگي

(Adianthum cappilus -veneris ) دارو : تمام گياه پر سياوش

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

نسخه شماره 2 – داروي ضد سرماخوردگي

( Allium sativum ) دارو : سير

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

نسخه شماره 3- داروي ضد سرماخوردگي

(Melissa officinal ) دارو : برگ بادرنجبويه

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

نسخه شماره 4 – دارو جهت باز كردن گرفتگي بيني

(Origanum majorna ) دارو : تمام گياه و اسانس گياه مرزنجوش

مقدر و روش استعمال : اسانس آن در موقع لزوم در بيني چكانده شود .

4 گرم آن را كه قبل كوبيده شده باشد در يك ليوان آجوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا – برگ : 2

دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

نسخه شماره 5 – داروي ضد سرماخوردگي

( Althaea officinalis ) دارو : گل و ريشه ختمي

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

نسخه شماره 6 – داروي ضد سرماخوردگي

( Fumaria spccies ) دارو : تمام گياه شاهتره

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

منبع:irpdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *