داروهای گیاهیعطارباشی و طب سنتینسخه های گیاهی

داروهای گیاهی قاعده آور (نسخه های تک دارویی)

داروهای گیاهی قاعده آور

نسخه شماره 1- داروي قاعدگي

(Melissa officinalis ) دارو : برگ بادرنجبويه

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

نسخه شماره 2- دارو ي قاعده آور

(Centaurea cyamus ) دارو : گل گياه گل گندم

طرز تهيه و استعمال : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم

ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

نسخه شماره 3 – داروي قاعده آور

(Apium petroselinum ) دارو : جعفري

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . يا همراه غذا چند روز

قبل از قاعدگي گياه تازه آن را ميل كنيد .

نسخه شماره 4 – داروي قاعده آور

دارو : شاهي

روش و مقدار مصرف : چند روز قبل از تاريخ قاعدگي همراه غذا مقداري شاهي تازه ميل كنيد .

نسخه شماره 5 – داروي قاعده آور

( Foeniculum vulgaris ) دارو : ميوه يا تمام گياه رازيانه

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

توجه : اين دارو علاوه بر اين بعنوان راحت كننده عمل زايمان نيز استفاده مي شود .

نسخه شماره 6 – داروي قاعده آور

(Ruta graveolens ) دارو : تمام گياه سداب

مقدار مصرف : 0/5 تا 1 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

توجه : اين دارو علاوه بر اين خاصيت ضد خونريزيهاي رحمي را نيز درا مي باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *