داروهای گیاهیعطارباشی و طب سنتینسخه های گیاهی

داروي گیاهی مقوي قلب

داروي گیاهی مقوي قلب

نسخه شماره 1- داروي مقوي قلب

سنبل الطيب يك قسمت

گل گاو زبان يك قسمت

بادرنجبويه يك قسمت

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 15

دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي 2 بار هر بار يك فنجان صبح و شب نيم ساعت بعد

از غذا ميل كنيد .

نسخه شماره 2- داروي مقوي قلب

گل زالزالك 30 گرم

بادرنجبويه 10 گرم

سنبل الطيب 5 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان صبح وشب نيم ساعت بعد از غذا

ميل كنيد .

نسخه شماره 3- داروي مقوي قلب

گل زالزالك 30 گرم بادرنجبويه 10 گرم

بابونه 10 گرم زيره 10 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان صبح وشب نيم ساعت بعد از غذا

ميل كنيد .

نسخه شماره 4- داروي مقوي قلب

گل زالزالك 30 گرم گياه علف چاي 30 گرم

بادرنجبويه 20 گرم گل هميشه بهار 10 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي

بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان صبح وشب نيم ساعت بعد از غذا

ميل كنيد .

نسخه شماره 5- داروي مقوي قلب

گل زالزالك 30 گرم دارواش 20 گرم بادرنجبويه 10 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيمكوب شده باشد ادرار يك ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه

باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان صبح وشب نيم ساعت بعد از

غذا ميل كنيد .

نسخه شماره 6- داروي مقوي قلب

اكليل كوهي 20 گرم بادرنجبويه 20 گرم ميوه نسترن 10 گرم

طرز تهيه و مقدر مصرف :

يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيمكوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه

باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان صبح وشب ميل كنيد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *