دارو گیاهی

داروهای گیاهیعطارباشی و طب سنتینسخه های گیاهی

پیشنهادهای جادویی برای بند آمدن خونريزی

براي جلوگيري از خونريزي، خوردن پرتقال، آلو، چغندر، شلغم، كرفس، هويج، شاهي، جوشانده دانه كنگر، ريواس و چاي سبز توصيه

Read More
داروهای گیاهیعطارباشی و طب سنتینسخه های گیاهی

دارو جهت جلوگيري از خونريزي بيني

دارو جهت جلوگيري از خونريزي بيني (Platanus orientalis ) دارو : گل خشك شده درخت چنار طرز تهيه و استعمال

Read More
داروهای گیاهیعطارباشی و طب سنتینسخه های گیاهی

داروي ضد خونريزي هاي اعضاي داخلي بدن

داروي ضد خونريزي هاي اعضاي داخلي بدن نسخه شماره 1- داروي ضد خونريزي هاي اعضاي داخلي بدن (Ajuca reptance )

Read More
داروهای گیاهیعطارباشی و طب سنتینسخه های گیاهی

داوري ضد خونريزي سينه و ريه

 داروي ضد خونريزي تمام اعضاي بدن بويژه ضد خونريزي سينه و ريه (Polygonum bistorta ) دارو : ريشه انجبار مقدر

Read More
داروهای گیاهیعطارباشی و طب سنتینسخه های گیاهی

داروهاي معالج استسقا و آب آوردن نسوج و اندامها – ورم

نسخه هاي تك دارويي نسخه شماره 1- داروي معالج آب آوردن انساج (Betula pendula ) دارو : پوست غان مقدرمصرف

Read More
داروهای گیاهیعطارباشی و طب سنتینسخه های گیاهی

داروهاي معالج بيماريهاي كليه و مثانه

دارو ي معالج عوارض كليه و مثانه (Berberis vulgaris ) دارو : ميوه يا پوست ريشه گياه زرشك مقدر مصرف

Read More
داروهای گیاهیعطارباشی و طب سنتینسخه های گیاهی

دارو جهت بيماريهاي مجاري ادراري

دارو جهت بيماريهاي مجاري ادراري نسخه شماره 1 – دارو جهت بيماريهاي مجاري ادراري (Rubia tinctorum ) دارو : ريشه

Read More